V předchozích dílech zaměřených imobilitu a inkontinenci jsme slíbili, že v dalších dílech vysvětlíme rozdíl mezi činností zdravotních sester, tedy péčí zdravotní a péčí našich kolegyň, péčí sociální. 

Doposud jsme v našem seriálu popisovali výkony zdravotní, které vyžadují odbornou ošetřovatelskou péči. Tu může provádět pouze a bezvýhradně zdravotní sestra. U posledních dvou dílů jsme se ale zmínili, že u některých výkonů se dělíme o práci s našimi kolegyněmi, které zajišťují péči sociální.

A to je tématem dnešního dílu. Pokusíme se v krátkosti objasnit rozdíly a specifika poskytovaných služeb. Už proto, že služby spolu úzce souvisí, pacienti velmi často potřebují péči obou našich segmentů, navzájem se tyto péče doplňují a pacienti tuto kombinaci často využívají.

Víme, že pro "nezdravotníka" či někoho, kdo nezná problematiku sociální péče není jednoduché se orientovat v tom, kam se přesně obrátit se svým dotazem, kdy kontaktovat péči zdravotní a kdy se jeho požadavek týká péče sociální. Jsme s kolegyněmi v neustálém kontaktu a vždy vyřešíme dané požadavky.

Přinášíme Vám vysvětlení jednotlivých činností:

DOMÁCÍ PÉČE ZDRAVOTNÍ

 Kdo péči může provádět? - zdravotní sestra způsobilá k výkonu zdravotnického povolání 

 Jaké výkony? - ošetřovatelské výkony, které jsme popisovali v předchozích dílech

 Kdo doporučuje? – ošetřující lékař nemocnice po hospitalizaci, praktický lékař, ambulantní specialista v případě terminálního stádia onemocnění

 Komu je určena? – všem, kteří potřebují odbornou zdravotní, ošetřovatelskou péči v domácím prostředí v rozsahu, který doporučí lékař

1f449.png

 Kdo ji hradí – v případě, že je péče doporučena lékařem hradí zdravotní péči Vaše zdravotní pojišťovna.

DOMÁCÍ PÉČE SOCIÁLNÍ

 Kdo péči může provádět – pracovník v sociálních službách

 

Pečovatelská služba

 Komu je určena? – osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, osobám s chronickým onemocněním nebo zdravotním postižením, rodinám a dětem, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

 Úkony? – pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím

 Osobní asistence

 Komu je určena? – osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, osobám s chronickým onemocněním či zdravotním postižením

 Úkony? – pomoc při zvládání běžných úkonů, osobní hygiena, zajištění stravy, ale i vzdělávací a aktivizační činnost, aj.

 Kdo ji hradí? – péče je hrazena klientem, např. z Příspěvku na péči pro osobu blízkou

 Sociálně aktivizační služby

 Komu je určena? – osobám v důchodovém věku, osobám se zdravotním postižením ohrožených sociálním vyloučením

 Úkony? – sociálně terapeutická činnost, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

 Kdo ji hradí? – péče je zdarma.

 Spolupráce obou segmentů 

 Vzájemná spolupráce je na našich pobočkách běžnou praxí, např. tím, že zdravotní sestra ošetřuje pacienta s defekty a v domácím prostředí pacienta zjistí potřebu péče sociální, např. pomoc s hygienou. Naopak, sociální pracovnice zjistí při své práci potřebu péče zdravotní, kontaktuje kolegyně u upozorní na daný problém. Dalším příkladem může být již zmiňovaná péče o pacienta s inkontinencí či imobilního pacienta, popisovali jsem v předchozích dílech.

Včelka je sdružení pečujících organizací, které se vzájemně podporuje, doplňuje a úzce spolupracuje. Našim cílem je poskytovat péči komplexní, a to nám spolupráce se segmentem zajišťující služby sociální umožňuje. Děkujeme všem, kteří se na spolupráci podílí, našim sestřičkám i kolegyním sociálním pracovnicím, celému týmu Včelky.

Dana Součková 1f41d.png

ředitelka segmentu ošetřovatelské péče

Další témata můžete najít pod hashtagem #VčemVámVčelkaMůžePomoci.

Žádost o péči