O Nás

Našim posláním je pomáhat lidem

O nás

Jsme Včelka, sdružení pečujících organizací poskytujících služby v oblasti zdravotní a sociální péče v rámci České republiky.

 

Našim cílem je umožnit každému, kdo je odkázán z jakéhokoli důvodu na péči druhé osoby, zůstat co nejdéle v domácím prostředí. Jelikož si uvědomujeme, že k dosažení našeho cíle nestačí jen kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče, kontinuálně vnímáme a vyhodnocujeme potřeby všech našich klientů (pacientů), jejich rodin a ošetřujících lékařů, čemuž následně přizpůsobujeme jak rozsah nabízených služeb, tak i způsob jejich zajištění.

Zásady Včelky

Zásady Včelky jsou filozofií našeho sdružení. Jde o soubor hodnot a přesvědčení, které jsou základem naší práce a jsou společné pro všechny naše členské organizace. Při jejich formulování jsme vycházeli z mnohaleté zkušenosti všech členů našeho týmu a příběhů našich klientů a jejich rodinných příslušníků.

Věříme, že seznámením se s nimi získáte lepší představu o tom, kdo jsme, v co věříme a na jakých zásadách je naše péče založena.

 

Naše přesvědčení

  • Věříme, že naši klienti jsou na prvním místě.
  • Věříme v týmovou spolupráci a v to, že naši zaměstnanci jsou naším největším přínosem.
  • Věříme, že budování dlouhodobých vztahů je velmi důležité pro naplnění našeho poslání.
  • Věříme, že musíme dbát na naši osobní, týmovou a morální integritu.
  • Věříme, že se musíme aktivně podílet na usnadnění dostupnosti kvalitní péče.
  • Věříme, že dosáhneme stanovených cílů.

Naše poslání

Našim posláním je pomáhat lidem, kteří se z důvodu změny svého zdravotního stavu ocitli v nepříznivé životní situaci a umožnit jim, s ohledem na jejich potřeby a přání, zůstat co nejdéle ve vlastním domově, případně na místě, které pro ně domov představuje a kde se cítí dobře.

Naše vize

Naší vizí je především naplňovat naše poslání a nabídnout pomoc komukoli, kdo ji potřebuje, bez ohledu na místo, kde se nachází. Z toho důvodu budeme aktivně rozšiřovat naše působení po celé České republice a navazovat spolupráci s pečujícími organizacemi, které zastávají stejné hodnoty jak my.

Základní hodnoty, na kterých je naše péče založena...

Každý, kdo se podílí na zajištění péče o Vás či Vaše blízké se řídí hodnotami, které tvoří základní extrakt toho, jak k pomoci druhým přistupujeme a co sami považujeme za klíčové. Jde o vydefinování základní vůdčích myšlenek, jež jsou z naší strany garantovány.

Vysoká kvalita služeb

Komplexnost

Odbornost a profesionalita

Úcta

Flexibilita v zajištění pomoci

Důvěřa

Zvyšujeme pro Vás dostupnost kvalitní péče v domácím prostředí

Sdružení pečujících organizací VČELKA průběžně od svého založení rozšířuje svou působnost a tím i dostupnost kvalitní a komplexní domácí péče (zdravotní i sociální).

Aktuálně jsme připraveni Vám zajistit naše služby v oblasti domácí zdravotní péče ve 15ti okresech ČR.

2

Novinky a jiné zajímavosti

Co se u nás děje nového? Nenechte si ujít novinky ze života Včelky...

Červenec 21 2020

INJEČNÍ A INFUZNÍ TERAPIE

Březen 1 2019

V únoru jsme přijali do péče více jak 200 nových pacientů

Leden 20 2019

Sdružení pečujících organizací Včelka rozšiřuje neustále svůj tým

Je nás čím dál tím více. A jsme za to rádi.

Leden 13 2019

Exkluzivní spolupráce se společností Alliance Healthcare a ZdravíDomů

Inovace péče v oblasti dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků

Leden 12 2019

Exkluzivní spolupráce se společností Nutricia Medical

Zvýšená péče o pacienty na enterální výživě

Leden 11 2019

Zvyšujeme pro Vás dostupnost našich služeb

Působíme pro Vás v 6 krajích a 13ti okresech ČR