Potřebujete zajistit kompenzační pomůcky? Uděláme to!

Našim pacientům se snažíme co nejvíce usnadnit mnohdy velmi těžké životní situace.

A proto potřebujete-li zajistit kompenzační pomůcky, uděláme to. A to z vlastních prostředků až do výše 350 korun měsíčně po celou dobu, kdy je péče z naší strany zajišťována.

Žádost o péči