Nevíte, jak si zajistit domácí péči? Není to nic složitého!

Domácí péči je možné zajistit ve třech jednoduchých krocích.

1) Pokud máte nějaký vážný zdravotní problém, požádejte svého ošetřujícího lékaře, zda by Vám doporučil domácí zdravotní péčí.

2) Ošetřující lékař zhodnotí váš zdravotní stav, vaše obtíže a na základě jeho rozhodnutí vám vystaví žádanku na domácí zdravotní péči. Na žádance uvede rozsah péče, jak často bude poskytována, jaké výkony jsou vzhledem k vašemu zdravotnímu stavu potřebné.

3) Následně k Vám přijde zdravotní sestra a bude provádět odbornou péči, kterou lékař indikoval. Pokud během péče dojde ke zhoršení, nebo naopak ke zlepšení zdravotního stavu, domácí péče informuje ošetřujícího lékaře a ten může typ a rozsah péče upravit.

Žádost o péči