Využití Portu v parentální výživě

O co se jedná a jaké výhody tento způsob výživy má?

Jak víte, poskytujeme nejen základní ošetřovatelskou péči o pacienty, ale pro své pacienty zajišťujeme i zdravotní péčí specializovanou. Jednou z nich je péče o pacienty se zavedenou parenterální výživou cestou Port.

Pacientům se zavedeným vstupem, který je označován jako Port je zaveden dlouhodobý vstup do centrálního žilního systému. Touto cestou lze zajistit výživu pacienta, pokud z rozličného důvodu není možné přijímat stravu standardní cestou. Je uložený pod kůží, pro pacienta znamená komfort, minimalizuje infekci, je možné aplikovat potřebné léky. Vstup je nutné odborně ošetřovat, provádět pravidelnou kontrolu průchodnosti. Naše sestry absolvovaly akreditovaný kurz Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zaměřený na péči o pacienty s Port.

Přínosnost kurzu oceňuje i Vlaďka Benkovská, vedoucí naší pobočky v České Lípě: "Získala jsem novou cennou zkušenost, ale potkala jsem pár skvělých lidí, kteří se zabývají touto metodou invazivních vstupů a pomáhají lidem s tak závažným onemocněním."

Našim cílem je zajistit profesionální pomoc pacientům v domácím prostředí. Mezi ty mohou patřit i lidé, kteří ať už dlouhodobě nebo jen na dobu přechodnou potřebují aplikovat výživu přes zmiňovaný vstup.

Vyhodnotí-li praktický lékař, či lékař po hospitalizaci v nemocnici, důvodnost zajištění péče v domácím prostředí, můžete se na nás kdykoli obrátit. Případně můžete kontaktovat svoji zdravotní pojišťovnu, která Vás informuje o poskytovatelích, kteří také tento typ péče poskytují a po odborné stránce mají v této oblasti kvalifikované zdravotní sestry v týmu. Domácí péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou a je-li s ohledem na Váš zdravotní stav důvodná a účelná, máte na ni ze zákona nárok. Jsme tu pro Vás!

Žádost o péči