Domácí péče má bezesporu mnoho výhod. Jaké to konkrétně jsou?

Tou nejzásadnější výhodou je, že Vaši blízcí nemusí opustit svůj domov. Jde bezpochyby o situaci, která pro ně může znamenat traumatizující zážitek, který se následně může projevit nejen ve zhoršení jejich zdravotního stavu, ale může mít i negativní vliv na jejich psychiku. Domov pro každého z nás představuje prostředí, ve kterém se cítíme svobodně, přirozeně a bezpečně, a máme s ním spojeno i mnoho vzpomínek.

Zkuste si představit, že byste ho najednou museli opustit a "bydlet" v zařízení, kde nikoho neznáte, lidé okolo Vás jsou v různém zdravotním a psychickém rozpoložení, musíte ze dne na den dodržovat nastavený řád a starají se o Vás lidé, kteří jsou pro Vás cizí a mají jednotné pracovní oděvy. Připadáte si stejně jako v nemocnici. Není to nic příjemného, že ano?

Pokud to je jen trochu možné, a neohrožuje to zdraví Vašich blízkých, umožněte jim, aby mohli být doma co nejdéle je to možné. Nemusí to být vždy ta nejjednodušší cesta a mnozí Vás od ní budou odrazovat, ale Vaši blízcí si to zaslouží. I oni se starali o Vás, když jste byli malí, a potřebovali jste je. Nezapomeňte to.

Domácí zdravotní péče přináší tyto výhody:

  • setrvání v přirozeném prostředí, pocit bezpečí a jistoty,
  • podpora zachování stávající úrovně sebepéče,
  • prevence zhoršení psychického stavu,
  • eliminace stresu souvisejícího s novými životními situacemi - odchod z domova, aklimatizace v novém prostředí,
  • obvykle zásadní zrychlení rekonvalescence,
  • více individualizovaný přístup k péči,
  • lepší výměna informací mezi sestrou a lékařem – flexibilita v reakci na změny zdravotního stavu,
  • podpora rodinných vazeb.
Žádost o péči