Jaká je role vrchních sester v domácí péči? S kým spolupracují?

Jen málokdo si umí představit, jak důležitou součástí práce vrchní sestry v domácí péči je právě úzká spolupráce s indikujícími lékaři, sociálními pracovníky a staničními sestrami v nemocnicích.

Ale po pořádku. Domácí zdravotní péči doporučuje praktický lékař nebo ošetřující lékař v nemocnici. Při propuštění z nemocnice hrají nenahraditelnou roli sociální pracovnice jednotlivých oddělení nemocnic, které zajišťují předání pacienta do domácí péče. Někdy je u předání nutná konzultace i se staniční sestrou z oddělení či lékařem.

Aby bylo možné správně a tzv. "na míru" zajistit komplexní ošetřovatelskou péči v domácím prostředí pacienta, je třeba mít kompletní a podrobné informace o potřebách daného pacienta. Informovanost zdravotnických pracovníků má své opodstatnění při poskytování ošetřovatelské péče, stejně tak je důležité potřebné informace předávat i našim pacientům.

A co dělají vrchní sestry?

  • pokud stav pacienta při propuštění vyžaduje náročnou specializovanou péči v domácím prostředí, je možnost osobní návštěvy vrchní sestry domácí péče přímo na oddělení ještě před propuštěním pacienta do domácího ošetřování,
  • před zahájením domácí péče informují pacienta o tom, kdy bude péče zahájena, v jakém rozsahu a frekvenci,
  • vždy informují pacienta nebo rodinu o průběhu ošetřovatelské péče.

Z naši zkušenosti víme, že osobní přístup ke každému z našich pacientů je pro ně velkou pomocí, zajistíme tím jejich větší komfort v jejich nelehké životní situaci.

Žádost o péči