Chtěli bychom se s Vámi podělit o radostnou událost! Včelka slaví  své čtvrté narozeniny!

Za dobu prošla Včelka řadou změn a rozrostla se do osmi krajů naší republiky. Celou dobu se snažíme pomáhat všem, kteří to potřebují a zkvalitňovat poskytované služby, kdy odměnou za dobře odvedenou práci je spokojený úsměv na tváři těch, kteří naše služby využívají, jejich rodin a také všech našich kolegyň a kolegů. 

Chtěli bychom touto cestou nám všem popřát hodně zdaru do dalších let, další a další spokojené (spolu)pracovníky, klienty, pacienty, a jejich rodiny. 

Jsme šťastní a pyšní, že můžeme být součástí organizace, kde táhnou za jeden provaz a mají společný cíl. Velký dík patří také Vojtovi Kubcovi, který měl před čtyřmi lety elán, skvělou myšlenku a vizi. Děkujeme Vojto a Včelko, měj krásné narozeniny! ?

Mgr. Alena Mazurová 

regionální ředitelka pro Moravu

Žádost o péči