Přečtěte si příspěvek od našeho zakladatele Vojtěcha Kubce!

Často se setkáváme se situacemi, kdy se na nás obrátí pacienti, či lékaři s žádostí o zajištění zdravotní péče v domácím prostředí, a my následně zjistíme, že tito pacienti byli u jiných poskytovatelů domácí péče zvyklí platit za určité služby hotovost.

U nás toto neplatí! 


Zdravotní péče, pokud je indikovaná, je plně hrazena Vaší zdravotní pojišťovnou. Vy tedy nic platit nemusíte a máte dokonce právo si nechat předložit, co za Vás poskytovatel zdravotních služeb pojišťovně účtuje, a přímo v tomto ohledu i oslovit svou zdravotní pojišťovnu.


Nejčastěji se jedná o situace, kdy poskytovatel domácí péče má předepsáno od lékaře, že službu má provádět např. každý den, ale v praxi Vás navštíví jen jednou za týden apod. 

  • Upozornit na toto může, že Vám například ke konci měsíce poskytovatel domácí péče zavolá, nebo se Vás zeptá sestřička napřímo, zda jste nebyli náhodou v průběhu tohoto měsíce hospitalizováni, nebo u lékaře.

  • Tyto situace, kdy by se tzv. potkalo vykázání péče ze strany poskytovatele domácí péče a lékaře, či nemocnice v tentýž okamžik totiž jako jedny z mála mohou zdravotní pojišťovnu upozornit na to, že něco není v pořádku.

U služeb, které hradíte v hotovosti byste měli mít s poskytovatelem vždy uzavřenou smlouvu, která bude v souladu s ceníkem, jenž je povinen mít.


Pokud například platíte 100 Kč, nebo 200 Kč za to, že Vám sestřička provede odběr a odnese vzorek do laboratoře, nejde o standardní situaci, a u korektních poskytovatelů nebudete Vy hradit nic.
Pokud však hradíte, vždy musí být tato nadstandardní služba ošetřena smlouvou, musí Vám být vystaven doklad, a také to musí být v souladu s aktuálním ceníkem nadstandardních služeb poskytovatele zdravotních služeb a právními předpisy jako takovými.


My za tyto služby žádné poplatky nevybíráme, naopak. Uvědomujeme si, že pro některé může být jakákoli částka bariérou k tomu, aby službu mohli mít zajištěnou.


Proto každému pacientovi, kterého máme v péči, a kde je to možné a potřebné zajistit, hradíme z vlastních zdrojů příspěvek až 400 Kč měsíčně na kompenzační pomůcky, které mu pomohou k udržení anebo zvýšení kvality jeho života.


Pokud potřebuje poradit, nebo se ujistit, napište nám. 
U domácí péče platí totiž dvojnásob, že je velmi snadno zneužitelná. Koncovými příjemci péče jsou povětšinou lidé staršího věku, kteří jsou zranitelnější a daleko snadněji se u nich dá zneužít důvěry, kterou vůči pomáhající organizaci mají. 


Jakékoli zneužití takovéto důvěry není správné a nesmí to tak být. 
Nebojte se ozvat své zdravotní pojišťovně, nebo se zeptat i kohokoli jiného. A samozřejmě platí, že i my rádi poradíme a vysvětlíme vše, co potřebujete.


Jsme tu pro Vás!
Opatrujte se, prosím.
Vojtěch Kubec
zakladatel Včelky

Žádost o péči