Světový den boje proti rakovině 2022

Každoročně si 4. února připomínáme Světový den boje proti rakovině.

4. února si každoročně připomínáme Světový den boje proti rakovině. Ten v celosvětovém měřítku upozorňuje na problematiku nádorových onemocnění a jejich prevenci, diagnostiku a léčbu a současně vyjadřuje uznání organizacím, společenstvím i jednotlivcům za jejich odhodlání zmírnit globální dopad této nemoci. 

Rakovina je v současnosti nejčastější světovou příčinou úmrtí. Na rakovinu ročně zemře na světě zhruba osm milionů lidí, v Česku to je několik desítek tisíc lidí. Je to čtvrtina všech úmrtí v Česku. Výrazně však roste počet nemocných, a tedy i úspěšně vyléčených.

Prevence je přitom podle odborníků stále nedostatečná. Problém tkví hlavně v nezdravém životním stylu - kouření cigaret je jednoznačně nejvýznamnější jednotlivou příčinou vzniku rakoviny. Výživové faktory se podílí asi 35 % na celkové úmrtnosti způsobené nádory. Riziková je zejména nadměrná konzumace alkoholu a tuků. Konkrétní vznik rakoviny je sice výsledkem náhody, ale spojené s nahromaděním a dlouhodobým působením nepříznivých vlivů, tzv. rizikových faktorů.

Lékaři věnující se léčbě rakoviny se snaží stále o osvětu, která může pomoci výrazně snížit úmrtnost. Důležitá je prevence a včasný záchyt. Lékaři také apelují na zdravý životní styl. Podle nich by mohl snížit výskyt rakoviny až o 30 procent.

Chovejme se tedy, prosím, zodpovědně i k sobě samým.

Všem přejeme pevné zdraví!

Žádost o péči