Poskytování výkonů v rámci domácí péče

Jaké výkony v rámci domácí péče poskytujeme? Kdo je provádí a jak jsou hrazeny? Čtěte v dnešním článku.

Nezřídka se setkáváme s dotazy, jaké výkony vlastně v rámci domácí zdravotní péče poskytujeme, zda jsme schopni zajistit péči i přes víkendy a v noci, a kolik pacient musí za takovouto péči zaplatit?

DZP již dávno není tím, co známe ze stejnojmenného českého filmu. Zdravotní sestry velmi často disponují bakalářským (Bc.), magisterským (Mgr.), doktorským (PhDr.), či dokonce doktorandským (Ph.D.) vzděláním, a také specializacemi v různých oborech – a to ať již jde o chirurgii, intenzivní péči (pro dospělé i dětské pacienty), specializaci v oblasti psychiatrie, v interních oborech, či o dětskou sestru. Kromě toho si průběžně prohlubují svou kvalifikaci i v dalších oblastech. Specifikem domácí zdravotnické péče je totiž skutečnost, že zdravotní sestry neprovádějí výkony za přítomnosti lékaře, ale samostatně a musí tak být schopny, kromě jiného, si zcela samy poradit v nejrůznějších situacích, a často provést po odborné stránce výkony, jenž by ještě několik let zpět nebylo možné v domácím prostředí provést. Odběry, aplikace inzulínu a měření fyziologických funkcí samozřejmě vždy patřili, a budou patřit k činnostem, které DZP pro své pacienty zajišťují, ale nepředstavují to jediné a hlavní. K výkonům, které jsou zcela běžně poskytovány tak patří:

  • ošetření stomií,
  • péče o kožní defekty, včetně znalosti pokročilých metod jejich hojení,
  • podiatrická péče,
  • cévkování (žen i mužů),
  • aplikace léčebné terapie p.o. (ústy), s.c. (do podkoží), i.m. (do svalu), i.v. (nitrožilně),
  • klysmata, laváže,
  • infuzní terapie,
  • péče o pacienty v terminálních a preterminálních stádiích onemocnění a další.

 

Setkáme se ale také s péčí o pacienty se sondovou výživou (PEG, PEJ) či ošetřením žilních vstupů (PICC, Port), prováděním peritoneální dialýzy a nebo péčí o pacienty s umělou plicní ventilací. Zde jde o výkony, kde je patrné, že zdravotní sestry pracující v DZP musí disponovat vysokou kvalifikovaností a komplexními znalostmi. Nemluvě o tom, že své povolání provádějí přímo u pacientů, mimo zdravotnické zařízení a za jakéhokoli počasí. Zaslouží si proto velký obdiv a uznání, jelikož jejich práce je skutečně velkým přínosem.

Veškeré výkony poskytujeme dle požadavků lékaře s ohledem na potřeby pacientů, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tedy i v noci a přes víkendy či o svátcích, je-li třeba. Veškerá péče, kterou takto lékař důvodně předepíše neboli indikuje, je vždy hrazena zdravotní pojišťovnou a pacient sám nic nehradí ani nedoplácí.

Žádost o péči