Podporujeme vzdělávání našich sestřiček

Ve dnech 13.-15. února 2023 se naše sestřičky zúčastnily kurzu ELNEC Core, pořádaného na kladenské pobočce Domácí péče Včelka.

 ELNEC Core je intenzivní kurz paliativní péče, který svým obsahem respektuje multidisciplinární přístup nutný při realizaci péče o pacienty na konci života. Během tří dnů naši kolegové prošli celkem deset modulů. Kurz je veden v duchu „sestry sestrám“. Lektorky předávají účastníkům kurzu své bohaté zkušenosti z praxe, s poskytováním paliativní a hospicové péče. Kurz našim sestřičkám umožnil jiný pohled na komplexní péči o umírajícího pacienta a rozšířil jejich vědomosti, které budou následně využívat při péči o tyto pacienty.

Děkujeme za podporu Středočeského kraje, který se podílel na financování kurzu v rámci programu Středočeského Humanitárního fondu -  Zdravotnicví.

Žádost o péči