V rámci našich služeb zajišťujeme i úkony u pacientů vyžadující specifickou zdravotní péči. Příkladem takové péče může být péče o pacienty se stomií.

V rámci našich služeb zajišťujeme i úkony u pacientů vyžadující specifickou zdravotní péči. Příkladem takové péče může být péče o pacienty se stomií. Takového pacienta označujeme jako stomika.

Stomie je dočasné nebo trvalé vyústění dutého orgánu na povrch těla, kdy nejčastěji se jedná o tenké či tlusté střevo ale například i močový měchýř. Vyvedení stomie může pro pacienta znamenat nejen zlepšení jeho zdravotního stavu, ale v mnoha případech se může jednat i o život zachraňující výkon. Mezi nejčastější indikace, které mohou vést k vytvoření stomie řadíme:

  • onkologické onemocnění
  • zánětlivé onemocnění střev
  • vrozené vývojové vady
  • úraz

Péče o stomika je komplexní a založena na vzájemné spolupráci pacienta a zdravotnického personálu. Základní položkou ošetřovatelské péče je zajisté zvýšená hygiena, hlavně v okolí stomie. Je kladen velký důraz na šetrné zacházení při ošetřování stomie tak, aby nedošlo k poranění sliznice či kůže v okolí stomie a následným komplikacím. Při ošetřování stomií využíváme nejnovějších pomůcek, které jsou na trhu dostupné a umožňují nám poskytnout co nejkvalitnější, individualizovanou péči o stomika.

Vytvoření stomie ovlivní kvalitu života člověka ve všech aspektech, a to nejen těch fyzických ale zejména psychických. Člověk se stomií může zkresleně vnímat své tělo a musí se potýkat s nepříjemnými situacemi v každodenním životě (únik plynu, podtékání stomie, zápach). Každého stomika bereme jako individuální osobnost a přizpůsobujeme péči jeho potřebám a obtížím. Základním kamenem kvalitní péče je otevřená komunikace, která nám pomůže odhalit možné obavy a nepříjemné pocity pacienta. Každému stomikovi bychom měli vždy nabídnout psychickou podporu v těžké životní situaci, která může být poskytována vysoce specializovanými odborníky, ale také například rodinnými příslušníky či sdružujícími organizacemi.

Petra Šprojcarová
vedoucí pobočky Pardubicko

Žádost o péči