Parenterální výživa v domácím prostředí

Co je to parenterální výživa a jak náročná je její aplikace?

Sestra domácí zdravotní péče denně provádí celou řadu výkonů, které lékaři našim pacientům doporučí. Jedná se o běžné výkony, ale často i výkony specializované, vyžadující vysokou odbornost a zkušenosti zdravotních sester.

Jedním z těch výkonů je třeba aplikace parenterální výživy v domácím prostředí. Jedná se o podávání výživy či léčebných látek cestou mimo zažívací trakt. Využívá se hlavně u pacientů, kteří z důvodu základního onemocnění nemohou přijímat stravu či medikaci běžnou cestou. Jednou z možností je zavedení infuzní terapie, kdy je zavedena speciální kanyla do žilního řečiště, využívá se u krátkodobějších léčebných metod. Při předpokládaném dlouhodobém podávání výživy je aplikována tzv. nutriční výživa kdy se v pravidelných intervalech podávají pacientům nutriční vaky. Ty obsahuji nutriční výživu, kterou pacient potřebuje a není schopen přijmout standardní cestou.

Parenterální výživa je většinou podávána přes noc pomocí infuzní pumpy. Zajišťování výživy v domácím prostředí vyžaduje specifický postup a zcela sterilní podmínky, samozřejmostí je proškolený zdravotnický personál. Naše sestry prochází pravidelným školením na pracovištích specializovaných v tomto oboru.

Vzhledem k tomu, že parenterální výživa je často pacientům podávána dlouhodobě, jsou sestry domácí péče často jedinou nadějí, jak může pacient strávit dobu své léčby doma v kruhu svých blízkých. Naši snahou je tuto možnost našim pacientům nabídnout.

Žádost o péči