O paliativní péči se v současné době mluví čím dál více. Co byste o ni měli vědět?

O paliativní péči jste jistě již slyšeli. V souvislosti s ní je však důležité zmínit, že tato péče není o smrti, ale o životě. A netýká se jen onkologických pacientů.

Současná medicína umí nemoci léčit, ale stále nedokáže řadu nemocí vyléčit, například těch kardiovaskulárních. Prodlužování lidského života s sebou nese celou řadu chronických onemocnění, které provázejí nepříjemné příznaky – bolest, dušnost, problémy s trávením, únava a mnoho dalších. Právě takový člověk může být efektivně léčen a zároveň mít prospěch z paliativního přístupu. Ten mu dokáže zpříjemnit a prodloužit život v co nejlepší kvalitě.

Cílem paliativní péče je omezit a dostat pod kontrolu nepříjemné potíže, i když nemoc samotná vyléčit nejde. Dobrou zprávou je, že paliativní péče je rychle se rozvíjejícím oborem. V nemocnicích vznikají další paliativní týmy i celá paliativní oddělení. Navíc tato péče může být poskytována nejen v hospicích a nemocnicích, ale také v dalších ústavních zařízeních, stejně tak bývá často poskytována doma, prostě všude s ohledem na přání a potřeby pacienta.

Žádost o péči