V rámci poskytování domácí zdravotní péče se často věnujeme ošetřování ran. Pojďme si o tom něco říct.

V rámci poskytování domácí zdravotní péče se často věnujeme ošetřování ran – akutních a chronických. Pojďme si o tom něco říct. 

Chronická rána je každá rána, která se i přes léčbu hojí déle než 4 týdny. Vzniknout může i z rány akutní. Častou příčinou vzniku chronické rány je působení infekce a neadekvátní ošetřování. Chronické rány se také objevují v místech patologicky změněných, a to nejčastěji v důsledku poruch výživy, působení tlaku, poškození cévního systému a dalších onemocnění.

  • Nejčastějšími typy ran, které v domácím prostředí ošetřujeme jsou:
    bércové vředy
  • proleženiny (dekubity)
  • diabetická noha
  • nádory s vředovitým rozpadem
  • komplikovaně se hojící pooperační rány

Léčba chronických ran u nás v Domácí péče Včelka je řízena nejčastěji lékaři z oboru chirurgie, geriatrie, kožních specialistů. V rámci zjednodušení služeb a zajištění maximálního komfortu pro pacienta, spolupracujeme nově s firmou, která je pro naše pacienty schopna zajistit nejmodernější převazové materiály tzv. vlhkou terapii. Velkou výhodou pro pacienta je, že nemusí jezdit na kontroly, pokud to není nezbytné - vše zajistí naše sestřičky ve spolupráci s externím lékařem. Materiál je k dispozici velmi rychle, pacient nemusí čekat na dlouhé schválení cestou zdravotních pojišťoven, tím se zkracuje doba léčby, která je nutná právě pro to, aby se z akutní rány nestala chronická, která se déle hojí. Pro pacienta je materiál k dispozici bez doplatků. Ale hlavním benefitem pro pacienta je, že díky moderní léčbě se rány hojí mnohem rychleji. 

Naše sestřičky jsou v tomto oboru zkušené, pravidelně se vzdělávají v oboru hojení ran a rády poskytnou více informací.

Petra Šprojcarová
vedoucí pobočky Pardubicko

Žádost o péči