Veronika Toušová je další osobou, kterou si zde představíme. V současné době je jedna z vedoucích naší berounské pobočky - pro oblast Hořovicka. A co o sobě Veronika prozradila?

Jako sestra v domácí péči pracuje už opravdu velmi dlouho. V roce 1994 nastoupila do agentury Jaroslavy Horové v Komárově, dojížděla autobusem, chodila po pacientech pěšky s taškou v ruce. Když Jarka těžce onemocněla a pak nastoupila do invalidního důchodu, pracovala dál sama. S postupem času docházelo v agentuře k mnoha změnám, rozšiřovala se její působnost, přibývalo pacientů i sester, změnila se právní forma a vlastnictví. V současné době je na Hořovicku 9 sester a společně s berounskou pobočkou, kde pracuje dalších 12 sester, se Veronika stará o pacienty na celém území bývalého okresu Beroun a v přilehlých oblastech.

Domácí péče je podle Veroniky multidisciplinárním oborem. Pro práci v terénu je důležitá samostatnost, je nutností mít znalosti a uplatňovat zručnosti i dovednosti ze všech oborů ošetřovatelství. Velkou důležitost přikládá k v současnosti znovu objevené paliativní a hospicové péči.

Veronika i její tým se vždy budou snažit, aby o naše pacienty bylo postaráno co nejlépe.

Žádost o péči