Naší kladenskou pobočku najdete od počátku května na nové adrese.

Byli jsme nuceni se přestěhovat do větších prostor. Nově sídlíme v Dělnické ulici 2727.

Nové prostory nám vytvoří dobré zázemí a dostatek prostoru nejen pro zdravotní službu, ale i sociální služby. Díky tomu jsme více propojení a návaznost péče dává větší smysl.

Pobočku tady na Kladně máme už víc než tři roky. Považujeme to za důležitý milník naší cesty za kvalitní a dostupnou péčí. Zároveň nám to ukazuje, že o naše služby je zájem a v úsilí nepolevíme.

Žádost o péči