Jak je v domácí péči ošetřena její kvalita?

Všichni se snažíme zachovat či zlepšovat kvalitu poskytované ošetřovatelské péče. Aby to bylo možné, je nutné si určit, co lze považovat za kvalitní. Přesně k tomu slouží ošetřovatelské standardy – vyjadřují totiž nejnižší možnou formu nebo způsob, jak lze ošetřovatelský úkon provést. 

Standardy máme aplikovány nejen na postupy a úkony, ale také na strukturu (věcné vybavení a personální zabezpečení), ale stejně tak na hodnocení a očekávané změny.

Každý standard má svůj název (problém, který řeší), typ, číslo a obsahuje také informaci o tom, komu je určen, jak dlouho platí a kdo jej vytvořil. U standardu je přesně definováno, kdo a kde může konkrétní výkon provádět, jaké je potřebné vybavení, přesný postup a také co je očekávaným výsledkem. Nedílnou součástí standardu jsou i měřitelné parametry, podle kterých lze snadno provedení výkonu hodnotit.

Ošetřovatelské standardy mohou sloužit nejen jako akreditační nástroj, ale především jsou pro naše pacienty zárukou ochrany a bezpečí. Zdravotní sestry jsou díky standardům chráněny před neoprávněným postihem, protože pracují podle závazných předpisů.

Ošetřovatelské standardy jsou pravidelně aktualizovány. Zavádíme-li nový standard, před vyhlášením jeho platnosti zjišťujeme, zda je pochopitelný, měřitelný, s dosažitelným výsledkem a zda odpovídá svému účelu. Jen takové standardy jsou v praxi užitečné a mohou plnit svou funkci.  

Žádost o péči