Chceme našim pacientům co možná nejvíce usnadnit překonání mnohdy velmi težké životní situace.

Proto potřebují-li zajistit kompenzační pomůcky, buď to je po dobu péče zapůjčíme z vlastních skladových zásob, nebo je hradíme po dobu péče kompenzační pomůcky od třetích subjektů do výše 400 Kč měsíčně my.

Žádost o péči