Třetí červnová neděle je v mnoha zemích oslavou Dne otců.

Jak mnoho dalších "nových“ svátků má tento svátek původ v Americe. U jeho základů stála S.S. Doddová, která společně se svými sourozenci vyrůstala v péči ovdovělého otce.

V České republice zatím nemá tento svátek velkou tradici. V některých jiných zemích se se Den otců nejčastěji spojuje se svátkem sv. Josefa 19. března.

V severských zemích, například ve Finsku, je Den otců oslavován druhou neděli v listopadu a červnový termín je vyhrazen Mezinárodnímu dni mužů, tedy i těm bezdětným.

Je to den oslavující otcovství, vztah otce k dítěti a roli otců ve společnosti. Obdobně, jako druhá květnová neděle je Dnem matek, svátkem mateřství a lásky Je důležité si připomínat tradiční hodnoty v lidské společnosti.

Tak nezapomínejme na "Tati, děkuji a všechno nejlepší!"

Žádost o péči