Pojďme nyní sami svým jednáním dokázat, že nám situace není lhostejná, a pojďme pomoci druhým! 

Na stránkách https://covid-nemocnice.uzis.cz vznikla databáze, do které se může dobrovolně zaregistrovat a nabídnout pomoc jakákoli fyzická, anebo právnická osoba, a přispět tak k zmírnění nepříznivého situace, které v České republice čelíme. Podívejte se na to, prosím, a pokud můžete pomoci, připojte se! Jde nejen o dobrou věc, ale svým způsobem o občanskou sounáležitost, pomoc druhým.

Všechny společnosti v rámci našeho sdružení Včelka svou pomoc tímto způsobem nabídly, ale čím více nás bude, tím lépe.

 

Pojďme na chvíli přestat přemýšlet nad tím, co bylo či nebylo, a pojďme sami jít příkladem a dokázat, že nám tato situace není lhostejná.

Každý z nás může pomoci!

Opatrujte se, prosím! 

Vojtěch Kubec

zakladatel Včelky ?

Žádost o péči