Dnes si připomínáme Světový den Parkinsonovy choroby.

Dnes si připomínáme Světový den Parkinsonovy choroby.

Tento den si připomínáme u příležitostí výročí narození anglického chirurga Jamese Parkinsona, který poprvé popsal tuto chorobu, která nese jeho jméno. 

Pacienty s Parkinsonovou nemocí lze úspěšně léčit a mnohdy vrátit do pracovního procesu. Přes 20 let je jim k dispozici hluboká mozková stimulace (Deep Brain Stimulation, zkráceně DBS), což je neurochirurgický zákrok spočívající v zavedení elektrod do mozku, který dokáže významně zmírnit projevy tohoto onemocnění. Hlubokou mozkovou stimulaci v současné době provádějí pouze tři specializovaná pracoviště – v Praze, Brně a Olomouci.

Pro pacienty funguje řadu let třeba organizace Parkinson-Help z.s., která seznamuje širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci, přispívá ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporuje komunitní život nemocných v regionech, kde zakládá Parkinson-Help kluby. Rozvíjí aktivity pro nemocné a jejich blízké, pořádá osvětové akce, vzdělávací workshopy a mnoho dalšího.

Žádost o péči