Právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb

I vy si můžete svobodně rozhodnout, kdo vám bude poskytovat zdravotní služby!

„Dobrý den sestřičko, víte, opravdu ráda bych, abyste i nadále pečovala o našeho tatínka, ale stalo se to, že nám dnes jeho praktický lékař doporučil jinou agenturu domácí péče. Ani nevíte, jak mne to mrzí, tatínek Vás má moc rád. Trápí ho to. Děkuji Vám za vše, byla jste nám skutečně velikou oporou…“

 „To mne také mrzí. A co se stalo? Byl pan doktor nespokojený s naší péčí? Uvedl Vám nějaký důvod pro změnu, něco, co jsme zanedbali, či dělali jinak, než bylo lékařem ordinováno?“

„Ne, nic nezmínil, jen konstatoval, že je vhodné v péči pokračovat, jelikož je vidět, že pomáhá, ale abychom kontaktovali jinou agenturu. Omlouvám se a děkuji Vám…“


I s takovými situacemi se u nás ve Včelce setkáváme. A všichni jistě cítíme, že demonstruje něco, co není v pořádku. Vždyť každý z nás by měl mít právo, aby se o jeho zdraví staral ten, komu důvěřuje. Ten, kdo je odborně způsobilý k tomu nám s našim zdravotním problémem pomoci, a co víc, je nám kromě jiného i psychickou oporou a dokáže poradit nad rámec běžně poskytované péče tak, abychom byli schopni zdravotní komplikaci co nejlépe překonat a zachovali si také co nejvyšší míru soběstačnosti, která se bezprostředně dotýká našeho sebevědomí a pocitu důstojnosti. Je potřeba si uvědomit, že psychika je mocná čarodějka, a že dokáže, jak pomoci, tak ublížit. A důvěra mezi pečujícím a tím, kdo péči přijímá, je naprosto zásadní! 

A jak to tedy je? Každý z nás toto právo (ze zákona) opravdu má, a to nejen pokud se jedná o domácí zdravotní péči. Hovoří se o něm jako o tzv. právu na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb. Jde o jedno ze základních pravidel zdravotnictví. Všichni máme právo si zvolit toho, kdo nám, až na výjimky, zdravotní služby bude poskytovat. A nikomu tak nemůže být nařízeno, kdo mu zdravotní služby zajistí, natožpak, aby bylo podmiňováno předepsání vyžádané zdravotní péče ( např. rentgen, CT, ale i domácí zdravotní péče a mnoho jiných) tím, že si ji necháte poskytnout, či zajistit konkrétním zdravotním poskytovatelem. Vždy je volba na Vás. 

Navzdory výše uvedenému jsme však naprosto přesvědčeni o tom, že důvěřujete-li svému lékaři, a on Vám doporučení dá, má k tomu jistě objektivní důvody, a jedná tak ve Vašem zájmu. Máte-li pochyby, nebojte se ho však nikdy na tyto důvody zeptat.

A jaký je závěr? Poskytovatele zdravotních služeb si až na specifické výjimky vždy můžete zvolit sami, je to Vaše právo - jde přeci o Vaše zdraví! 


Přejeme Vám mnoho krásných dní! 
Vaše Včelka 

Žádost o péči