Od kdy se začal slavit?

Dnes je Mezinárodní den ošetřovatelek. 


Role zdravotních sester je nezastupitelná. Uvědomovala si to již "Dáma s lucernou" Florence Nightingalová, anglická ošetřovatelka, když se v 19. století věnovala péči o nemocné a zraněné anglické vojáky a v roce 1860 založila první zdravotnickou školu pro ženy v Anglii. Vytvořila tak základy ošetřovatelské péče a principy péče o pacienty, které platí dodnes. 12. květen, den jejího narození, se proto stal svátkem všech jejích následovatelek.


Dnešní Mezinárodní den ošetřovatelek je poděkováním všem sestřičkám a vyjádřením respektu k jejich profesi. V průběhu let se sice změnily požadavky na vzdělávání, pracovní postupy, máme dnes k dispozici jiné technické vybavení a možnosti, ale podstata zůstává: každodenní velmi zodpovědná a náročná práce při péči o zdraví lidí.
Bez každodenní obětavé práce a empatie všech sester a ošetřovatelek směrem k pacientům bychom neměli zajištěný provoz v domácí péči, na klinikách a ambulancích našich nemocnic.


Přejeme všem sestřičkám, jak od nás ze Včelky, tak i ostatním, aby se jim dařilo a vykonávaly svoji práci nadále s láskou jakou jí vykonávají. A děkujeme jim za jejich obětavost a trpělivost.

Žádost o péči