Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pokusíme se vám odpovědět na to, co znamená v sociálních službách pojem "zprostředkování kontaktu se společenským prostředím".

Tento pojem je jedním ze základních činností zákona o sociálních službách, který je poskytován formou sociálních služeb. Naše služby, tedy pečovatelská služba, osobní asistence a sociálně aktivizační činnost pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tuto činnost zajišťují a my to vnímáme jako velmi důležité.
.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím je nejen v současné těžké době velmi důležité pro klienty, ale pro každého z nás,. Pokud člověk neudržuje sociální vazby a je izolován od ostatních a od společnosti, dochází k sociálnímu vyloučení.
.
Sociální vyloučení má pak vážné dopady na zdraví lidí z důvodu
- nedostatku komunikace;
- sociální izolace od lidí a běžného života;
- prohlubování psychických a duševních onemocnění;
- ztráty sociálních a rodinných vztahů;
- ztráty důstojnosti a smyslu života.
.
Cílem našich služeb je proto zachovávat a podporovat sociální vazby našich klientů. Chceme jim zajistit možnost se zapojovat do běžného způsobu života, možnost komunikovat, navštěvovat společenské prostředí, a tím podporovat pocit důstojnosti a místa v životě. Naši klienti si pak mohou s naší pomocí zajít třeba do obchodu, k přátelům, rodině, k lékaři, či na úřad. Cílem je tedy podporovat vztahy a rodinné vazby klientů, které jsou pro nás pro všechny neodmyslitelnou součástí života a rozvíjet aktivity, které se podílí na zachování sociálních vztahů a setrvání ve společnosti, společenském životě. 
.
Nikdo nechce zůstat sám! To bychom si měli neustále připomínat.
.
Bohumila Petrová
Včelka sociální služby, Kladno