Zúčastnili jsme se semináře "Zooterapie v sociální práci".

Máme radost! V rámci rozšíření našich vědomostí jsme se zúčastnili semináře "Zooterapie v sociální práci", který je zajímavý i pro naší praxi.

Pocit osamocení zažívá občas každý z nás a naši senioři o to více. A tomu právě může pomoci zooterapie, ta je definovaná jako léčivé působení zvířat na člověka. Přítomnost zvířete totiž působí pozitivně na náladu, emoce, komunikaci i motoriku. A zvíře také dává pocit sounáležitost a je vytržením z každodenního stereotypu, nesoudí a nikoho nehodnotí.