Jedno z našich největších a nejstarších středisek je ve Zlíně. Vzniklo tady na podzim v říjnu 2018. Od této doby tady podáváme pomocnou ruku lidem, kteří chtějí zůstat ve svých domovech, ale potřebují podporu, pomoc a péči druhých. 

Sociální služby poskytujeme nejen přímo ve Zlíně a ve Valašské Polance, kde máme detašované pracoviště, ale také v přilehlém okolí cca většinou do 20 km od Zlína a Valašské Polanky. V případě potřebnosti je možné služby zajistit i ve větší dojezdové vzdálenosti, než je 20 km, ale s ohledem na naléhavost nepříznivé sociální situace a možnosti střediska.
.
Snažíme se individuálně řešit nepříznivou sociální situaci nejčastěji seniorů a osob se zdravotním postižením, díky Pečovatelské službě, Osobní asistenci a Sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
..
Díky profesionálnímu a láskyplnému přístupu pracovníků se velmi rychle naše služby dostávají do povědomí veřejnosti, jelikož mezi naše zásady, na kterých si zakládáme a dodržujeme patří:

  • Úcta k člověku s ohledem na dodržování etických a morálních zásad.
  • Respektování práva volby, rovnoprávnosti a práva na individuální přístup.
  • Flexibilita a podpora co největší samostatnosti klientů.

Profesionalita a lidský přístup.
.
Nyní se staráme o 40 klientů, kteří díky nám mohou zůstávat ve svých domovech!
.
Naším mottem je "Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé." Kdysi to řekl Albert Einstein.
.
Včelky ze Zlína