Rádi bychom Vám, jako profesionální organizace, zajišťující terénní sociální služby, poskytli alespoň základní informace, které pro Vás mohou být v takové situaci velmi důležité. 

Vnímáme, že vzniká na pečující osoby tlak, neboť mají potřebu o své blízké pečovat, tak jak bylo v minulosti běžné a zároveň musí plnohodnotně fungovat v pracovním procesu.

Pečující osoby mají často pocit, že péči musí zajistit sami, a proto ne vždy osloví poskytovatele terénních sociálních služeb.

Praxe je však taková, že dříve či později terénní služby rodiny přesto osloví, jelikož dlouhodobá péče se stává postupem času náročnější. 

Pečující nemusí mít obavu se obrátit na sociální služby ani v případě nedostatečných finančních prostředku.

 Příspěvek na péči, ze který slouží i k úhradě terénních sociálních služeb, je po prokázání potřebnosti lidem přiznám a vyplácen státem – a to i zpětně, nikoli až ode dne jeho přiznání. 

 S vyřízením příspěvku mohou lidem v rámci základního sociálního poradenství, pomoci sociální pracovníci terénních sociálních služeb.

Příspěvek na péči je posuzován na základě schopností zvládat základní životní potřeby, které již osoba bez pomoci druhé osoby nezvládá.

Jsou rozlišovány 4 stupně příspěvku na péči, kterou mohou být osobě přiznány. V roce 2019 došlo k navýšení 3 a 4 stupně příspěvku na péči pro osoby, kterým je poskytována péče v domácím prostředí.

Příspěvek na péči primárně slouží právě k úhradě péče. O příspěvek, nebo jeho navýšení lze žádat na krajské pobočce Úřadu práce dle místa bydliště.

Nebojte se nám ozvat.   

Jsme tu pro Vás – Vaše Včelka