Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Trávení volného času je pro každého z nás nezbytnou součástí života.
Díky volnočasovým aktivitám se člověk věnuje různým zálibám, cestuje, sportuje, navštěvuje různé kulturní akce či poznává nové přátele. Zároveň volný čas plní funkci relaxační a regenerační.
Ne jinak je tomu ve stáří. I s vyšším věkem je pro člověka důležité mít sociální kontakt se svým prostředím, ať už se svojí rodinou, vrstevníky, známými či přáteli. U seniorů často z důvodu jejich vyššího věku a nebo zdravotního stavu a dochází k omezení či přerušení společenských kontaktů.
Prostřednictvím služby Osobní asistence mají klienti zajištěnou podporu a pomoc při základních úkonech péče o vlastní osobu, osobní kontakt, ale také volnočasové aktivity směřující k nácviku a upevňování motorických, psychický a sociálních schopností a dovedností, jedná se především o:
➡️ procvičování motoriky,
➡️ procvičování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, koncentrace),
➡️ procvičování psaní,
➡️ cviky k protažení horních a dolních končetin,
➡️ nácvik chůze s kompenzační pomůckou,
➡️ procházky včetně doprovodu.
Naši klienti mají také možnost využít mobilní interaktivní dotykový stůl, tzv. BeeTable k procvičování paměti, pozornosti, koncentrace při hraní mnoha her. Dále je možné sledovat zprávy a počasí, přehrávat filmy a seriály, vést virtuální komunikaci s rodinou či známými.
V rámci výchovných a vzdělávacích činností může být zajišťována:
➡️ pomoc a podpora v péči o dítě,
➡️ pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
➡️ pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
Jana Dalecká
Včelka Sociální služby, středisko Slatiňany