Zapojili jsme se do projektu společnosti Tesco Česko.

Vy rozhodujete, my pomáháme je projekt společnosti Tesco Česko. My jsme se do něj také zapojili a skončili jsme se druhém místě.

Získané peníze budou sloužit na nákup nafukovacích mobilních van, které se používají při péči v domácnostech našich klientů a tím zajišťují jejich komfort při hygieně.

Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nás v tomto projektu podpořili a řediteli společnosti Tesco Miroslavu Ludvikovi za zajištění předání šeku.

Moc děkujeme!

S úctou

Včelka