V každém našem středisku je vedoucí střediska zodpovědný za personální, ekonomickou a provozní oblast a každá z těchto oblastí má svá důležitá specifika. 
  • V personální oblasti musí vedoucí střediska zvládnout vše, co se týká pracovníků a zodpovídá také za správné vyplnění pracovních smluv, vzdělávání pracovníků, zpracovávání a kontroly mezd, vedení budgetu střediska a rozdělování odměn. Také pravidelně pracuje s pracovníky na jejich hodnocení, od kterého se odvíjí osobní hodnocení pracovníka.

V rámci střediska je vedoucí pro pracovníky nejen nadřízený, ale měl by umět svým kolegům naslouchat a přijímat jejich návrhy na zlepšení. 
  • V oblasti provozní zajišťuje svým pracovníkům správné pracovní podmínky, zpracovává reporty, zajišťuje efektivní plánování směn pro pracovníky, zajišťuje efektivní využívání a provoz služebního vozidla, informuje o legislativních změnách a vede pravidelné porady střediska.
  • Součástí ekonomické oblasti je vedení pokladny, fakturace, příprava podkladů k fakturaci, zodpovídá za hmotný a nehmotný majetek a zodpovídá za pravidelnou inventarizaci majetku střediska. Pro pracovníky zajišťuje stravenky, kontroluje cestovní příkazy. Jednoduše řečeno, zodpovídá za efektivnost a hospodárnost střediska.
Vzhledem k tomu, kolik toho musí vedoucí střediska zvládnout, je důležitá spolupráce nejen v týmu střediska, ale v celém týmu Včelky. Proto spolupracuje s finanční a mzdovou účetní, s personalistou, s provozní ředitelkou, s ředitelkou regionu a s ostatními vedoucími středisek. Je důležité si předávat informace, případně poradit a podat pomocnou ruku.
Pro mě role vedoucího střediska připomíná mámu, která nejen že řeší chod domácnosti, ale také poslouchá stesky a radostné události, a která se snaží, aby ta její domácnost byla v pořádku, fungovala a nebyla ztrátová. Aby všichni členové měli vše, co potřebují, aby neměli důvod si stěžovat a pokud ano, aby se nebáli přijít a své "mamce" řekli, co je trápí, co by potřebovali, nebo aby si přišli třeba pro radu a pomoc.