Společně s vedoucími pracovníky u nás ve Včelce jsme vyrazili na vodu.

Měli jsme skvělý program, hráli jsme volejbal, grilovali jsme a večer poseděli a popovídali u táboráku. Proběhlo také "pasování" kapitána a členů naší posádky, kteří zodpovídali každý za svoji flotilu. Naším společným cílem bylo sjíždění řeky na lodi.


Proč jsme se vydali na řeku? Všichni vedeme své týmy k cíli podobně jako bychom byli na lodi, v čele se zkušeným kapitánem, který loď řídí, udává směr a je naší velkou oporou. Sjezd Berounky bylo pro větší část z nás velké dobrodružství, jelikož jsme řeku sjížděli poprvé. Líbilo se nám sjíždění splavů a soulodění při kterém jsme se mohli kochat krásnou krajinou.


Prožili jsme krásný společný víkend, který nás ještě více sblížil a upevnil naše vzájemné vztahy. Na vodě si každý uvědomí svoji roli, a jak je důležité mít jasný, a hlavně společný cíl spolupráce. K cíli totiž není možné doplout, pokud bychom se nemohli na sebe vzájemně spolehnout. 


Mgr. Alena Mazurová, regionální ředitelka pro Moravu