Je nám potěšením mezi námi od 2. listopadu 2020 přivítat novou kolegyni a to paní doktorku Petru Procházkovou. 

Je atestovaným lékařem v oboru neurologie, a v rámci Včelky chce rozvíjet koncept lékařské služby poskytované v domácím prostředí. I díky ní se nám tak podaří splnit další z našich dílčích cílů k dosažení vytyčené vize – zajištění komplexní pomoci každému, kdo ji potřebuje, a to bez nutnosti hospitalizace, či opuštění jejich domova. 

A jak paní doktorka shrnula své rozhodnutí se k nám přidat?
Pro spolupráci se Včelkou jsem se rozhodla z důvodu snahy o zajištění komplexní péče o pacienta. Pacient, který již má za sebou prodělané akutní stádium onemocnění se najednou ocitá ve velké nejistotě, kdy často není soběstačný a potřebuje se spolehnout na péči druhých. Moji velkou snahou je pacientovi pomoci se s tímto stavem vyrovnat po stránce psychické i fyzické, kdy budu klást důraz na individuální potřeby nemocného. V rámci komfortu pro pacienta by měla být tendence ke zkracování doby hospitalizace s pokračováním další zdravotní péče v domácím prostředí, jež je pro pacienta přirozené a jemu vlastní. Péče pro každého pacienta by měla být "ušita na míru" dle funkčního postižení a splnitelných požadavků pacienta. Svoji pozici lékařky vnímám jako koordinátora stran zajištění potřebné terapie a léčby, ošetřujícího personálu, materiálního vybavení atd. Samozřejmě je bude mou snahou i zapojení rodiny a blízkých při péči o pacienta, kdy jim můžu být v případně potřeby také nápomocna. Pevně věřím, že prostřednictvím spolupráce se Včelkou budu dlouhodobě schopna rozšířit a zvýšit dostupnost mimo-nemocniční zdravotní péče ku prospěchu a spokojenosti pacienta.

V rámci své ambulance paní doktorka přijímá nové pacienty.