Aby bylo možné služby poskytovat kvalitně, je důležité umět pracovat nejen s osobami v nepříznivé sociální situaci, ale hlavně s pracovníky, kteří se o tyto osoby starají, dávají jim část své energie při poskytování individuální podpory, pomoci a péči, která je potřebná pro zachování sociálního začlení a samostatnosti osob v běžném životě. 

Je správně, že sociální služby jsou především zaměřeny na osoby v nepříznivé sociální situací, ale velmi často se zapomíná na pracovníky, kteří potřebují od svých vedoucích a ředitelů podporu, která by udržela právě jejich energii pro práci, která je velmi náročná. Podpora pracovníků by měla vycházet z poslání a kultury, kterou si organizace nese, a za kterou si stojí. Zakládáme si na pozitivní kultuře, která je vnímána jako využívání lidského potenciálu dle osobních předpokladů každého pracovníka, který je nástrojem pro podporu a rozvoj kvalitních sociálních služeb.

Pracujeme jako tým a v tom je naše síla.

Pracujeme s potenciálem každého pracovníka, s jeho osobní vizí, se kterou přichází, která vychází z energie, zápalu pro práci, silných stránek a hodnot, kterou podporujeme. Vize každého pracovníka musí být vždy zachována a dostatečně opečovávána v průběhu pracovního procesu, jelikož z ní vychází kvalita, jak pracovník podporuje, pomáhá či pečuje o osoby v nepříznivé sociální situaci. Vedoucí a ředitelé jsou ti, kteří šíří pozitivní kulturu napříč organizací, která vychází právě z pozitivní energie, a tím vzbuzují ve svém týmu důvěru, jistotu, dávají lidem prostor pro vyjádření svého názoru a rozhodování. Podporují hlavně silné stránky a na chybám se všichni učí, dávají tak lidem svobodu, kontrolu a nezávislost.

A jaký je k důvod šíření podpory a rozvoje lidského potenciálu u každého  pracovníka?  Jednoduchý – aby každý člen týmu mohl uspět a cítil se jako ten, bez kterého by se to u nás neobešlo! Jelikož ono tomu tak skutečně je...