Dnes si připomínáme světový den úrazů. Naše sesterská organizace Domácí péče Včelka k tomu vydala zajímavý článek.

Letní prázdniny skončily už před časem a s nimi i nejrizikovější období v roce, co se počtu vzniklých úrazů týče.

Mezi pacienty Domácí péče Včelka nejsou jen senioři a dlouhodobě chroničtí pacienti, ale leckdy i mladí, a to právě po úrazech handikepovaní klienti, kterým taktéž poskytujeme komplexní péči složenou ze zdravotních a sociálních služeb.

Samozřejmostí je půjčovna kompenzačních pomůcek, kde jsme schopni zajistit právě pro tyto pacienty celou škálu potřeb nezbytných pro ulehčení jejich současného stavu a dle možností i návrat ke stavu předchozímu, čili úplné soběstačnosti.

V rámci celistvosti zdravotní péče budeme také zahajovat odbornou fyzioterapii, vedenou školenými specialisty.

Toto odvětví je v dnešní době velmi žádané, a proto nedostatkové, pro naše pacienty však nezbytné.

Přidejte se k nám !!!