Světový den sociální práce byl poprvé vyhlášen Mezinárodní federací sociálních pracovníků v roce 1983 a slaví se pravidelně každé třetí úterý v měsíci březnu. 

Letos tento den připadá na 16. března, a my bychom při jeho příležitosti moc rádi poděkovali všem našim kolegům a kolegyním, kteří se na sociální práci v naší organizaci podílí a tvoří nepostradatelnou součást celého našeho týmu. Jsme si totiž plně vědomi, nakolik je sociální práce náročné povolání, lépe řečeno poslání, vyžadující nejen kvalifikaci, ale také dovednosti, se kterými se člověk musí, jak se říká, narodit. Máme na mysli především schopnost lidského a citlivého přístupu, empatii k potřebám druhých a trpělivost. A i proto jsme rádi, že je jí věnována pozornost, kterou si bez pochyby zaslouží.
.
Na sociální práci je totiž postavena samotná kvalita poskytované sociální služby, a sociální pracovníci kromě výše uvedeného, musí umět také vést tým ostatních spolupracovníků, umět komunikovat s žadatelem, klientem a jeho rodinou, či zákonným zástupcem. Jejich cílem je v obecné rovině pomoci druhým k tomu, aby jejich život byl kvalitnější a často je nedílnou součástí jejich práce také řešení velmi náročných životních situací.

.
Jsme přesvědčení, že sociální pracovníci společně s pracovníky v sociálních službách jsou jedněmi z nejdůležitějších lidí v životě našich klientů. A z toho důvodu jim od srdce chceme za celou organizaci Včelka vyjádřit velký obdiv a poděkování, obzvláště v této náročné době!
.
Děkujeme Vám!