Dnes je světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) – každoročně připadá na 4. února. Je to den, který má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice rakoviny.

Dnes je světový den boje proti rakovině (World Cancer Day) – každoročně připadá na 4. února. Je to den, který má zvýšit informovanost veřejnosti o problematice rakoviny, a má dosáhnout celosvětového pokroku při snižování četnosti výskytu onemocnění a zmírnění dopadu této choroby na životy nemocných a jejich rodin. 

Právě proto je velmi důležitá prevence, včasná diagnostika a následná léčba, díky čemuž je pravděpodobnost vyléčení nesrovnatelně vyšší.

Zkušenost s touto diagnózou má bohužel velmi často i mnoho pacientů domácí péče. Zdravotní sestry na základě indikace lékaře těmto pacientům zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči v případě, kdy již není nutná intenzivní lékařská péče. Kromě odborné péče přináší přítomnost našich kolegyň lidem také psychickou podporu, která je pro ně v době rekonvalescence či průběhu onemocnění tolik důležitá.

Tento den je významný, připomíná každému z nás, že bychom na prevenci neměli zapomínat! Nezapomínáme-li totiž na prevenci, nezapomínáme na sebe, a můžeme se tak vyvarovat do budoucna velmi nepříjemným zdravotním komplikacím.

Chovejme se tedy, prosím, zodpovědně i k sobě samým.


Všem přejeme pevné zdraví!