Definic supervize je v odborných literaturách mnoho. A jaká je ta naše? Supervize nám pomáhá pochopit sebe, nás, tebe i vás. Tedy všechno to, co nás provází, a to nejen v profesním životě.

Ať chceme nebo ne, náš osobní i profesní život se prolíná. U někoho méně a u někoho více. Supervize je nástrojem, který nám pomůže se zastavit a říct si, co jsme udělali dobře a co naopak špatně, na co bychom se měli zaměřit, a co a jak máme příště udělat jinak.

.
Pořád si nedokážete představit k čemu je supervize? Určitě jste někdy již slyšeli pojem syndrom vyhoření. Jedná se o takové období, kdy máme všeho tzv. plné zuby a máme pocit, že všechno je zbytečné. Říkáte si, proč já tady vlastně jsem a co tu dělám?
.
Zejména v pomáhajících profesích je supervize prevencí a nedílnou součástí při péči o duševní zdraví pracovníků a pomáhá nám tak předcházet syndromu vyhoření.
.
Supervize může být individuální, ale i skupinová nebo týmová.
Řídí ji supervizor, nebo-li odborný poradce, který prošel odborným vzděláním v rámci supervizního výcviku. Supervizor by měl být objektivní a nestranný.
.
Supervize má svoje zásady a pravidla. Jednou z důležitých zásad je dodržování mlčenlivosti o všem, co v průběhu supervize bylo řešeno a řečeno. Jen díky dodržování zásad a pravidel může být supervize vnímána jako bezpečný prostor, kde mohou účastníci bez ostychu otevřeně mluvit o svých pocitech.
.
Supervize jako taková za nás samotné nic nevyřeší, ale pomůže nám leccos pochopit, podpořit nás v našem jednání a posílit naše kompetence.