Souběh poskytování sociálních služeb

Řešíte situaci, kdy je Vám či Vašemu blízkému poskytována sociální služba jiným poskytovatelem a Vám nestačí nebo nevyhovuje její časový rozsah nebo obsah samotné služby?

Pokud není z nějakého důvodu možné, aby Vám současný poskytovatel vyhověl, lze se obrátit na poskytovatele jiného a služby navzájem doplnit.

Všeobecně platí, že jedna osoba může čerpat péči od několika různých poskytovatelů napříč různými druhy sociálních služb. Sociální služby se tak mohou navzájem doplňovat a lépe Vám pomoci řešit Vaši nepříznivou sociální situaci. Toto pravidlo platí nejen pro klienty terénních sociálních služeb jako je např. pečovatelská služba či osobní asistence, ale i pro klienty pobytových služeb mezi které patří domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Může tedy nastat situace, kdy je osoba klientem domova pro seniory, ale zároveň je i klientem osobní asistence od jiného poskytovatele. V případě terénních sociálních služeb může docházet k situacím, kdy je Vám např. osobní asistence poskytována dvěma nebo vícero různými poskytovateli v různých dnech nebo časech.

Cílem není zneužívání sociálního systému a nahodilé uzavírání smluv o poskytování sociálních služeb z mnoha různými poskytovateli. Cílem spolupráce mezi různými poskytovateli napříč různými druhy sociálních služba je rozšíření nabídky sociálních služeb v dané lokalitě a zvýšení pravděpodobnosti, že Vám bude služba poskytována v čase a v rozsahu, který nejvíce vyhovuje Vašim individuálním potřebám a požadavkům.