Naše regionální ředitelka pro Moravu Alena Mazurová se zamýšlí nad dvěmi základními otázkami: 1) Jaké máme sociální služby? 2) Co všechno nám sociální služby přináší?

1 ) Jaké máme sociální služby?

  • Pobytové služby - ty jsou spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.
  • Ambulantní služby - za těmi člověk dochází nebo je doprovázen nebo dopravován do zařízení sociálních služeb, součástí služby ale není ubytování.
  • Terénní služby - ty jsou poskytovány v přirozeném sociálním prostředí člověka.

2) Co všechno nám sociální služby přináší?

  • Základní sociální poradenství poskytuje potřebné informace, které přispívající k řešení nepříznivé sociální situace.
  • Odborné sociální poradenství se zaměřuje na konkrétní okruh lidí, např. v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.
  • Služby sociální péče napomáhají zajistit co největší soběstačnost, s cílem podpořit život v přirozeném sociálním prostředí. Snaží se umožnit lidem zapojit se v co nejvyšší možné míře do běžného života společnosti, a v případech, kdy to vylučuje zdravotní stav, zajistit důstojné prostředí, podporu, pomoc a péči.
  • Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení u lidí, kteří jsou ohroženi krizovou sociální situaci, životní návyky a způsobem života, který vede ke konfliktu se společností. Tyto služby pomáhají překonat nepříznivou sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Prioritní by mělo být zajistit provázanost a dostupnost těchto služeb s ohledem na potřeby lidí.