Kdo je sociální pracovník a jaký je jeho smysl v rámci poskytování sociálních služeb a náplň práce?
Sociální pracovník je člověk vysokoškolsky vzdělaný, který zodpovídá a zaštiťuje sociální práci v sociálních službách, již od prvního kontaktu se zájemcem o sociální službu, či jeho rodinou. Vždy se snaží být pomocníkem při řešení nepříznivé sociální situace klienta a jeho rodiny.
Zastupuje organizaci nejen v rámci jednání se zájemci o sociální službu, poskytuje základní informace o sociálních službách a dokáže poradit v případě, že si zájemce neví rady. 
Náplní sociálního pracovníka je:
- komunikuje se zájemci, klienty, rodinami a poskytování základního poradenství;
- zaštiťuje postup při podávání Žádosti o sociální služby, sociální šetření, při kterém se setkává se žadatelem o službu a mapuje jeho životní situaci;
- posuzuje a vyhodnocuje, zda je možné poskytovat sociální služby, zda sociální služba dokáže saturovat potřeby žadatele a uzavírá Smlouvu o poskytování sociální služby;
- individuálně plánuje průběh poskytované sociální služby dle individuálních potřeb a flexibilně reaguje na změnu potřeb a zdravotního stavu žadatele;
- průběžně se vzdělává, aby zvyšoval svůj potenciál a kvalitu poskytované péče;
- vede tým klíčových pracovníků, kteří jsou těmi nejbližšími klientů, kterým je sociální služba poskytována;
- zpracovává metodiky a pracovní postupy v organizaci, zaštiťuje sociální práci;
- je pravou rukou vedoucí služby.
Jaký je rozdíl mezi sociálním pracovníkem a pracovníkem v sociálních službách?
Ze svých vlastních zkušeností, které jsem získala během studia sociální práce vím, že tyto dvě pracovní pozice dodnes veřejnost nedokáže rozlišit. Sociální pracovník je člověk, který informuje veřejnost o sociálních službách, poskytuje poradenství, uzavírá smlouvy, sjednává s klientem druh a rozsah poskytovaných služeb a vede veškerou dokumentaci o jednotlivých klientech v organizace. Pracovník v sociálních službách (dále jen PSS) je naopak člověk, který sjednaný druh a rozsah sociálních služeb poskytuje danému klientovi tak, aby naplnil jeho cíle. Což znamená, že PSS dochází za klientem do jeho přirozeného prostředí a poskytuje přímo takové činnosti, které zkvalitňují klientův život. PSS je klíčovým pracovníkem klienta, který zná veškeré jeho potřeby, očekávání, ale i obavy a starosti. Pracovníci v sociálních službách tvoří společně se sociálním pracovníkem tým, jejichž smyslem je společně pomoci těm, kteří to potřebují.
A končíme citátem Jana Wericha – Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc.
Karolína Papayová
Včelka Uherské Hradiště