Už jste někdy slyšeli o Etickém kodexu? Pokud pracujete v sociálních službách či ve zdravotnictví určitě jste o něm slyšet museli. Ale vysvětlil Vám někdy někdo, proč je Etický kodex a jeho dodržování v rámci organizace anebo v rámci společnosti tak důležité? Že ne? Nevadí! Pojďme si to všechno připomenout.

Etický kodex nám říká, jak bychom se měli chovat k našim klientům a kolegům. Proč je potřeba si toto stanovit? Odpověď je jednoduchá, co je totiž lepší než pracovat v přátelském, profesionálním a příjemném prostředí? Díky Etickému kodexu a jeho dodržování můžeme vyvážit profesionalitu a lidský přístup v práci, kterou děláme a tou je péče o naše klienty.

Dodržování Etického kodexu zajišťuje udržení dobrého jména organizace a pracovníků v očích klientů a celé společnosti na základě několika skutečností:
- dodržování mlčenlivosti, které je důležité už jen z pohledu profesionality a důvěry, kterou v nás klienti vkládají,
- respektování jedinečnosti klientů a kolegů, ať jsou např. jakéhokoli náboženského vyznání, rasy nebo dokonce ať se nachází v jakékoli ekonomické situaci, nic z toho by nemělo mít vliv na náš pohled na ně a ani na přístup k nim,
- stavění profesních zájmů nad zájmy osobní, je podstatné zachovat si profesionalitu a nadhled, ať se nacházíme v jakékoli situaci, primárně je důležité ctít hodnoty organizace.

Etický kodex je vždy přizpůsoben organizacím na míru, zrcadlí hodnoty a principy dané organizace. Každý zaměstnanec bys s ním měl být ztotožněn, seznámen a řídit se ním. Ukazuje nám míru respektu, porozumění a trochu i návod na komunikaci s kolegy či klienty. Utváří nám profesionální pohled na naši práci s klienty a spolupráci s našimi kolegy.

Etický kodex a jeho dodržování je důležitým pilířem naší práce a spolupráce. 
.
Lucie Truncová
vedoucí střediska Slatiňany