Jak všichni víme, situace v naší republice není jednoduchá a spousta z nás se snaží, jak to jen jde, přispět k jejímu zmírnění a pomoci druhým.

I v našem středisku ve Zlíně vnímají změny, které bohužel výskyt koronaviru přináší. Někteří uživatelé z obavy pozastavují péče, což přirozeně vede k menšímu vytížení našich kolegyň. Ty však se však bez váhání pustily do šití látkových roušek, které dáváme k dispozici i našim uživatelům, kteří o ně projevují zájem, a alespoň tak se jim snaží pomoci tuto nelehkou dobu překonat.

Naším heslem, kterým se řídíme je: "Když se navzájem podržíme, nikdo nespadne." Proto se tímto heslem teď všichni řiďme, napněme síly a pomáhejme, kde je to nejvíce třeba.

Děkujeme!