Pro sociálního pracovníka je důležitá schopnost sebereflexe. Jak se ale pozná?

Pro sociálního pracovníka je důležitá schopnost sebereflexe. Jak se ale pozná? 

V tomto smyslu musí sociální pracovník pracovat především sám na sobě. Zpětná vazba je pro něj důležitá, ale ne vždy máme vedle sebe někoho, kdo je nám ji schopen dát.

Své rozhodování musí pracovník reflektovat zejména tím, že si klade tyto otázky:
➡️ Beru zodpovědnost za své konání?
➡️ Co je pro mne znamením úspěchu v práci?
➡️ Jaké je vlastně mé poslání?
➡️ Za co nesu odpovědnost a co je odpovědnost klienta?
➡️ Jsem dostatečně pružný, aby se mi dařilo vidět situaci z různých úhlů pohledu?