Sbírka pro zajištění péče na Pelhřimovsku

Přidejte se k nám a pojďte společně s námi vytvářet příležitosti pro spokojený život doma těm, kteří to potřebují.

Pomoc, podpora a péče. Přesně tyhle tři věci zajišťujeme v rámci námi poskytovaných služeb lidem, kteří ztrácejí svou soběstačnost, jsou odkázáni na pomoc druhých, a přesto si přejí zůstat ve svých domovech. Vyšší poptávku po terénních sociálních službách sebou přináší i současná nelehká doba.

Abychom mohli pomáhat druhým, potřebujeme pomoci i my. A abychom byli schopni zajistit péči v odpovídajícím rozsahu, musíme zajistit dostatek finančních prostředků, ze kterých uhradíme náklady spojené s poskytováním služby.


Ve spolupráci s Nadační fond pro Pelhřimovsko, který se věnuje podpoře sociálních projektů a obecně prospěšných aktivit, jsme vypustili do světa projekt na kterém se můžete spolupodílet i Vy!


Přidejte se k nám a pojďte společně s námi vytvářet příležitosti pro spokojený život doma těm, kteří to potřebují.


Děkujeme za sdílení.