Rozšiřujeme své služby o neurologii

Od 1. 7. 2020 budeme nově vedle domácí zdravotní péče a terénních sociálních služeb poskytovat i péči v oboru neurologie.

Největší počet osob, kterým v současné době poskytujeme zdravotní anebo sociální služby v domácím prostředí, jsou lidé ve věku nad 65 let. Celý náš tým je s nimi každý den v kontaktu a má tak možnost na vlastní oči vnímat, jaké problémy je trápí, a jak bychom jim mohli více pomoci.

V odborné literatuře se tento věk často označuje za jakousi pomyslnou hranici v lidském životě, kdy se mohou u lidí začít objevovat specifické zdravotní problémy. A je tomu bohužel, velmi často skutečně tak. Problémy, u kterých platí, že čím dříve se odhalí a zahájí se odpovídající léčba, tím lépe. A právě proto, abychom u nich byli schopni garantovat včasnou diagnostiku a nastavení odpovídající terapie, rozhodli jsme se, vedle domácí zdravotních péče a terénních sociálních služeb, sami zahájit poskytování péče také v oboru neurologie, a tím zvýšit komplexnost našich služeb. 

Jsme přesvědčeni, že tím docílíme toho, že umožníme lidem, o které se staráme, zvýšit kvalitu jejich života, což vnímáme jako splnění dalšího z mnoha dílčích cílů, které jsme si jako organizace předsevzali.

Proč bude Včelka poskytovat lékařské služby v neurologii?
- největší podíl osob, o které se staráme, jsou osoby ve vyšším věku,
- u osob ve vyšším věku dochází k častějšímu výskytu některých specifických onemocnění, které mohou být s věkem spojeny,
- včasná a správná diagnostika nám umožní zajistit pro tyto osoby včasnou a správnou terapii,
- včasná a správná terapie může nejen zmírnit průběh onemocnění, ale také může v některých případech zabránit jeho propuknutí, či pomoci s vyléčením anebo nastavením odpovídajícího léčebného režimu,
- naší snahou bude, aby lékař (neurolog) prováděl v co nejvyšší míře i návštěvní služby u osob, pro které je návštěva ambulance komplikovaná, nebo prakticky neuskutečnitelná,
- neurolog se specializovanou způsobilostí zajistí i proškolení našich ostatních kolegyň a kolegů, a bude součástí našeho týmu, což zajistí zvýšení jejich odborné způsobilosti a celé koncepce námi poskytované péče,
- vyvineme maximální úsilí, abychom lidem s neurologickým onemocněním zajistili včasnou a odpovídající péči, a tím zachovali či zvýšili kvalitu jejich života.

Která nejčastější onemocnění máme na mysli?
- poruchy kognitivních funkcí, zejména paměti,
- Alzheimerova choroba či jiná forma onemocnění označovaného jako demence,
- závratě a poruchy rovnováhy a s tím spojená rizika pádů a vznik úrazů (odhaduje se, že až 30 % lidí nad 65 let věku v domácím prostředí jednou za rok upadne, nad 70 let věku jde až o 50 %),
- porucha některých smyslů – zejména zraku a sluchu,
- poruchy citlivosti, zejména zvýšené, či snížené vnímání dotyků, tlaku, tahu, bolesti, pohybu, tepla i chladu – porucha vnímání citlivosti se může týkat končetin, obličeje, zad, břicha a dalších částí těla,
- zvýšená ztráta svalové hmoty (sarkopenie), a tím snížení pohyblivosti osoby, a naopak zvýšení rizika upoutání na lůžko,
- a mnoho jiných…

Kde všude budeme lékařské služby v oboru neurologie poskytovat?
Od 1. 7. 2020 zahájíme poskytování našich služeb v tomto oboru v rámci okresu Česká Lípa, a následně pro oblast hlavního města Prahy. Samozřejmě se však budeme aktivně snažit tyto služby nabídnou všude tam, kde již aktuálně působíme v oblasti domácí zdravotní péče a terénních sociálních služeb.

Jsme moc rádi, že můžeme v první fázi navázat na letité zkušenosti a odborné znalosti MUDr. Petra Siblíka, který se rozhodl s námi spolupracovat a začlenit svou praxi pod Včelku. Věříme, že jsme tímto udělali další krok k tomu, abychom propojili služby, které se vzájemně doplňují a především nám pomohou zase o něco více pomáhat druhým…

Za celý tým Včelky 

Vojtěch Kubec

generální ředitel Včelky