Pojďme se dnes podívat na roli vedoucího přímé péče v sociálních službách. 

S touto pozicí se můžeme setkat spíše na větších střediscích naší organizace. Vedoucí přímé péče je především zodpovědný za oblast poskytování sociálních služeb a oblast provozní. Pro zvládání této role je důležité, aby ten, kdo jí vykonává, uměl nastavit chod provozu tak, aby byl efektivní a vyhovoval nejen klientům a jejich rodinám, ale i samotným pracovníkům v přímé péči.
.
A co například vedoucí přímé péče zajišťuje a řeší?

  • vede tým pracovníků v sociálních službách a organizuje jejich práci,
  • ovládá přímou obslužnou péči u klientů,
  • aplikuje Standardy kvality sociálních služeb organizace do každodenní praxe,
  • dbá na dodržování veškerých postupů přímé péče, sleduje a hodnotí kvalitu přímé péče,
  • vede a zaučuje nové pracovníky v přímé péči,
  • kontroluje výkazy práce pracovníků v přímé péči,
  • spolupracuje s vedoucím střediska na hodnocení přímých podřízených, včetně návrhů na stanovení výše osobního ohodnocení,
  • vede porady pracovníků daného pracoviště,

spolupodílí se na reportingu daného střediska.
..
Pracovní náplň Vedoucího přímé péči prostě není vůbec jednoduchá. Nejenže musí dokonale znát prostředí organizace, dovednosti a schopnosti pracovníků ve svém týmu, ale stejně tak musí perfektně znát potřeby a přání klientů.
.
Vedoucí přímé péče dokáže klientovi a jeho rodině poradit i s kompenzačními pomůckami a jejich používáním či s drobnými úpravami domácnosti tak, aby byla poskytovaná péče pro klienta co nejvíce komfortní.
.
Zuzana Vlková
Včelka sociální služby, Humpolec