Psychohygiena pracovníků v sociálních službách

Dnes si povíme něco o psychohygieně pracovníků v sociálních službách.

Hygiena je nedílnou součástí našeho každodenního života. Ráno vstát a vyčistit si zuby, je pro nás stejně samozřejmé, jako si umýt ruce před každým jídlem. Není to však jen náš zevnějšek, který si zaslouží naši každodenní péči. Naše nitro je totiž neméně důležité, a přesto tak často opomíjené.
.
"Nemám čas", "Jsem ve stresu", "Mám toho moc", "Jsem unavená", a tak dále jsou důvěrně známé výroky dnešní doby. Pojďme na chvíli zpomalit a říci si pár slov o tom, jak si udržet pevné duševní zdraví pomocí psychohygieny. Mnohdy zanedbanou součástí práce je právě umění odpočinku a zvyšování odolnosti vůči zátěžovým pracovním situacím. Psychohygiena neboli duševní hygiena jsou pravidla a metody, jejichž úkolem je upevňovat, prohlubovat a chránit duševní zdraví. Je tedy návodem, jak si upravit životní styl a životní podmínky tak, abychom se stali vyrovnanější a odolnější vůči nepříznivým vnějším vlivům, neboť její absence může vést až k vyčerpání organismu, nespokojenosti a v důsledku i k syndromu vyhoření. Duševní hygiena je určena pro každého člověka, na kterého dopadá stres či jiné nepříjemné vnější nebo vnitřní faktory. Psychohygiena není pouze pro lidi s psychickými problémy. Je opravdu pro každého z nás, kdo chce být zdravější, klidnější, více poznat sám sebe a být spokojenější se svým životem.
.
Mezi základní zásady psychohygieny lze zařadit sebepoznání, pozitivní myšlení, životosprávu, aktivní pohyb, spánek a relaxaci, organizaci času. Psychohygieně pomáhá i schopnost asertivního odmítání nepřiměřených požadavků a sdělování emocí.
.
Ti z nás, kteří vykonávají psychicky náročnější povolání, by se měli zásadami psychohygieny zcela jistě řídit. Dlouhodobé působení pracovního stresu má za následek zhoršující se pracovní výkonnost a může mít vliv i na bezpečnost na pracovišti a přispívat ke zdravotním problémům. Mezi vybrané zdravotní potíže a onemocnění spojené s vlivem stresu, které lze též označit za psychosomatické, můžeme zařadit únavu, nespavost, nevolnost, bolesti hlavy, zad, zažívací potíže apod.
.
V souvislosti s pracovním stresem se dopouštíme tří základních chyb:

  • Neposloucháme tělo - tělo vysílá varovné signály, které ignorujeme;
  • Neodpočíváme - "nestíháme", nemáme čas na přátele a koníčky, podceňujeme relaxaci;
  • Nekomunikujeme, nesdělujeme (naznačujeme, očekáváme), nejsme asertivní - jsme ve stresu důsledkem interpersonálních konfliktů s blízkými lidmi.

.

Účelem našeho povídání je proto prevence těchto jevů, kterou můžeme shrnout opět do tří základních oblastí:

  • Dodržovat zásady psychohygieny – sebepoznání, vyjadřování emocí, pozitivní myšlení, spánek a relaxace, životospráva a přirozený pohyb, asertivita v komunikaci a time management.
  • O své práci přemýšlet v pozitivním kontextu, chodit rád do práce, setkávat se s lidmi na stejných nebo podobných pozicích, měnit pracovní stereotypy. Neobklopovat se lidmi, kteří ubírají energii, a nesnažit se měnit lidi kolem sebe.
  • Dodržovat jistou vyváženost mezi prací, svým seberozvojem (záliby, vzdělávání, příjemné aktivity), rodinným životem a přáteli.

.
Náš tým Včelek na středisku v Přelouči je nabitý energií po letních prázdninách a dovolených a jsme připravené pomáhat Všem, kteří nás potřebují.
.
Pokud jste dočetli až sem, začněte s psychohygienou hned. Vypněte si (pokud možno) elektronická zařízení, která na nás neustále pípají, blikají a prostě vše elektronické, co ruší a vynucuje si naši pozornost. Třeba jeden den v týdnu.

Krásné babí léto

Nikola Trávníčková, Tereza Perničková
Včelka sociální služby
středisko Přelouč

.