Jak postupovat v této nelehké době?

Je důležité postupovat tak, jako například klasickém respiračním onemocnění, tedy:

  • vyhýbat se těm, kteří jsou zjevně nemocní,
  • dodržovat základní hygienická pravidla,
  • používat například i dezinfekci,
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál).

Děkujeme